Kontseilu errektoreaKontseilu Errektorea 13 kide titularrek osatuko dute; horietatik bat lehendakaria, beste bat lehendakariordea eta beste bat idazkaria izango dira. Izendatzerakoan, 7 ordezko hautatuko dira, titularrek kargua behin betiko utziz gero, haien lekua hartzeko, Estatutuen arabera geratzen zaien denboran.

 
4/93 Legearen 45.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, Kontseilu Errektorea honako hauek osatuko dute:
  • Bazkide onuradun zuzenen sei ordezkarik,
  • Lan-bazkideen sei ordezkarik, eta
  • Bazkide laguntzaileen ordezkari batek.
  • Estatutu hauen 6. artikuluan aurreikusitako sektoreetako bazkideen artean aukeratuko dira horiek, isilpeko bozketa bidez. Agintaldia 4 urtekoa izango da, eta, hura amaitzean, beste horrenbeste denborarako hautatu ditzakete berriro.

LEHENDAKARIA:
Karmelo GURIDI

LEHENDAKARI-ORDEA:
Aitor GURIDI

IDAZKARIA:
Amaia ANDUEZA

KIDEAK:
Gurutze ANSA
Saioa ALTUBE
Blanki ANDUAGA
Itziar ARANA
Susana ARRESE
Edurne DIAZ
Iñaki LARRAL
Xabier MUGARZA
Aitor URZELAI
Pepi ZUMALDE

ZUZENDARIA:
Zigor IBARZABAL

ADMINISTRARIA:
Julen ANAKABE